Protokoll

På denna sida får du som medlem i Handel Oskarshamn senaste protokoll från styrelsemöten, kallelse till årsmöte och liknande du behöver.

Styrelsemöte 2021

Klicka på det datum du önskar läsa protokoll ifrån.